Do penze po 40 odpracovaných letech? Má to háček

0
182

Novela zákona o sociálním pojištění by měla přinést i alternativní možnost odchodu do předčasného důchodu. Kromě možnosti odchodu do předčasné penze po splnění věkové podmínky a dosažení nejméně 15 odpracovaných let by mohli pojištěnci odcházet spíše do důchodu i po odpracování 40 let.

Částka předčasné penze za 40 odpracovaných let by měla být krácena o 0,3 % za každých započatých 30 dní jeho pobírání před dovršením důchodového věku.
Na základě údajů Sociální pojišťovny by nárok na dřívější odchod do důchodu za tzv. . 40 odpracovaných let splnilo přibližně 26 % pojištěnců.

Navrhuje se, aby podmínka období důchodového pojištění (15 let) a výše předčasného starobního důchodu (1,2násobek životního minima, v současnosti minimálně 261,70 eura měsíčně. Pokud této částky penze nedosáhne, Sociální pojišťovna předčasnou penzi nepřizná) zůstaly zachovány. Uvedené se navrhuje z důvodu hmotně zabezpečit osobu, která značnou část svého života vykonávala výdělečnou činnost, resp. činnost, která ji omezovala ve výkonu výdělečné činnosti (takouto činností je například výchova dítěte).
V kontrastu krácení částky aktuální předčasné penze se navrhuje při předčasném starobním důchodu za 40 odpracovaných let stanovit aktuální neutrální krácení tak, aby celková částka důchodových dávek (předčasného a starobního důchodu) byla stejná bez ohledu na to, kdy pojištěnci začne být předčasný, resp. starobní důchod vyplácený.
Podle návrhu by částka předčasné penze za 40 odpracovaných let měla být krácena o 0,3 % za každých započatých 30 dnů jeho pobírání před dovršením důchodového věku.
senior rodiče a děti
ČTĚTE VÍCE
Vylepší pracující děti penzi svých rodičů? Podívejte se na tabulku
Příklad
Pojištěnec narozen 14. července 1965
Důchodový věk 63 let a 10 měsíců
Datum dovršení důchodového věku 14. května 2029
Půjde-li do řádného starobního důchodu po odpracování 45 let a vydělával by průměrnou mzdu, Sociální pojišťovna by mu vypočítala důchod přibližně 640,60 eura měsíčně.

Pokud by se tento pojištěnec rozhodl jít do penze o dva roky dříve: Sociální pojišťovna by jeho penzi zkrátila o 12,5%, tedy o 0,5% za každý, i započatý měsíc. Jeho penze by tak představovala částku: 640,60 eura – 12,5% (80 eur). Dostal by tedy přibližně 561,00 eura, tedy asi o 80 eur měsíčně méně, než kdyby šel do řádného starobního důchodu.

Pokud by šel do důchodu po odpracování 40 let: Sociální pojišťovna by snížila jeho budoucí penzi o 18% (0,3% za 60 měsíců) a jeho penze by tak byla: 640,60 eura – 18% (115,30). Dostal by tedy přibližně 525,30 eura, tedy asi o 115 eur měsíčně méně, než kdyby šel do řádného starobního důchodu.

Příklady jsou čistě informativní.

Při splnění alternativní podmínky chybějících dvou let do dovršení důchodového věku se navrhuje ponechat krácení na úrovni 0,5 % za každých započatých 30 dnů pobírání předčasné penze před dovršením důchodového věku. V případě, že vzhledem k navrhovanému opětovnému určování důchodového věku podle střední délky života 5 let předem nebude důchodový věk pojištěnce po získání 40 odpracovaných let znám, navrhuje se, aby se při určení částky předčasného důchodu tohoto pojištěnce použil nejvyšší známý důchodový věk. Rozdílné krácení předčasné penze se navrhuje s cílem motivace pojištěnců, kteří neodpracovali 40 let, zůstat na trhu práce.
Ministerstvo práce předpokládá, že dřívější odchod do důchodu za tzv. 40 odpracovaných let v roce 2023 využije přibližně 3 300 pojištěnců av roce 2024 přibližně 3 700 pojištěnců, tedy přibližně 33 % osob, které splní podmínky nároku (v současnosti odchází do předčasného starobního důchodu přibližně 20 % pojištěnců, kteří splní podmínky nároku, ale protože % krácení při dřívějším odchodu za 40 odpracovaných let se navrhují na nižší úrovni, tedy na úrovni 0,3 % za každých započatých 30 dní dřívějšího pobírání důchodu, je předpoklad, že zájem pojištěnců o tuto možnost odchodu z trhu práce bude o něco vyšší). Skutečný vývoj bude ve značné míře ovlivněn chováním pojištěnců a reálné počty odcházejících a dopad na výdaje důchodového systému bude možné lépe posoudit až na skutečných datech v příštích letech.
Pokud jde o výdaje Sociální pojišťovny, v roce 2023 by mělo jít o přibližně 13,1 milionu. eur a v roce 2024 o přibližně 41,6 milionu. eur.

Předchozí článekVelký hypoteční zvrat? Velká banka zvyšuje sazby
Další článekVstanou noví poplatníci i poslanci